Prijzen
Alle prijzen staan gesteld in euro’s af fabriek Rotterdam Nederland en zijn onderhevig aan BTW en standaard tarieven. KW Tools BV behoudt het recht prijzen te wijzigen zonder opgave vooraf.

Verpakking
De kosten voor verpakkingen indien niet apart genoemd, zijn inclusief. Er worden geen statiegelden op verpakkingen geheven indien niet genoemd.

Verzending
Verzendingen worden zonder uitzondering gedaan op kosten en voor risico van de koper. Zendingen worden gedaan via de meest gebruikelijke manier zonder aansprakelijkheid voor KW Tools BV. In geval van vertraging, verlies of beschadiging gedurende het transport, zal er actie ondernomen moeten worden door de koper.

Aflevering
De opgegeven levertijden zijn schattingen, waarbij de omstandigheden in acht dienen te worden genomen. Vertraging van de zending op welke wijze dan ook geeft de koper geen recht op schadeloosstelling. KW Tools BV behoudt het recht de opdracht in deelleveringen uit te voeren.

Betaling
Betalingen van facturen moeten direct worden voldaan. Geen aftrek of verschil wordt geaccepteerd. Betalingskosten, rente en andere verdere kosten zijn voor rekening van de koper.

Eigendom
De goederen blijven eigendom van KW Tools BV totdat het gehele bedrag is betaald en ontvangen.

Garantie
Onze producten hebben een garantie van 12 maanden op productie en materiaalfouten. De beoordeling van garantie kan alleen plaatsvinden na ontvangst van de goederen (transportabel) of op de plaats van installatie (als goederen niet transportabel zijn) door onze service dienst of in samenwerking met de fabrikant van betreffend product.

Juridische standplaats
Alle tegenstellingen of disputen zullen naar Nederlands recht worden beoordeeld.

Onderdelen
Noem altijd het machine model en het itemnummer zoals in de handleiding wordt genoemd. Opdrachten zonder deze referentie worden geweigerd.
Motoren en motordelen: Geef de volledige specificatie door zoals op de stalen plaatjes staat omschreven. Type motor en de fabrikant van de motor.

Omruiling
Verkeerde delen kunnen worden teruggestuurd op kosten van de koper. De verzendkosten worden gecrediteerd indien de gewisselde delen duidelijk verkeerd zijn gestuurd door KW Tools BV of door de leveranciers van KW Tools BV. De onderdelen worden gewisseld voor de juiste onderdelen. Er wordt geen credit nota gemaakt.

Verzending van foute delen
Delen kunnen terug gestuurd worden nadat authorisatie en opgaaf van de retourzendingen is opgegeven. Er wordt geen automatische credit nota opgesteld. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming vooraf.

Algemene verkoopvoorwaarden KW Tools BV

articles